Piilota haku
Näytä haku

Yhteystiedot

Mökkiavain / Ikaalisten Kylpyläkaupunki

Puh. 03 450 1222
kylpylakaupunki@ikaalinen.fi

Avoinna ma-pe klo 9:00-17:00

REKISTERISELOSTE

Palvelu: Sportum Oy Travelnet järjestelmä
Palveluntarjoaja: Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavain

Päivitetty 03.08.2022


1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy /Mökkiavain
Karhoistentie 3, 39500 Ikaalinen
kylpylakaupunki@ikaalinen.fi


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Teija Salonen, myyntipäällikkö

Karhoistentie 3, 39500 Ikaalinen
Puh. (03) 4501 222
kylpylakaupunki@ikaalinen.fi


3. REKISTERIN NIMI

Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavain asiakasrekisteri


4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakassuhteen hoitaminen.
Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti (esim. Mökkiavain uutiskirje).


5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

Asiakassuhteen hoitaminen, Henkilötietolaki 8 §


6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
• etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, osoitemaa, puhelin, matkapuhelin, sähköpostiosoite.
• asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Nettipalaute, (sähkö)postilla saatu palaute ja reklamaatiot.
• varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
• palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot
• asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
• lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta poistaminen)
• muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

Evästeet (engl. cookies)
Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan asiakkaan tietokoneelle ja ne mahdollistavat sivustojen tiettyjä toimintoja. Pääsääntöisesti evästeet poistuvat istunnon jälkeen asiakkaan koneen kovalevyltä (ns. istunto-evästeet). Asiakkaan koneelle voi jäädä evästeitä, jotka mahdollistavat rekisterinpitäjälle asiakkaan koneen tunnistamisen, kun asiakas seuraavan kerran vierailee sivustolla (ns. pysyvät evästeet).

Rekisterinpitäjä käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia seurantajärjestelmiä kuten esim. Google Analytics sekä Google Adwords. Nämä Google Inc.:n tarjoamat nettianalyysipalvelut sekä mm. Adtractionin seurantajärjestelmät käyttävät myös evästeitä, jotka tallennetaan asiakkaan koneelle ja jotka mahdollistavat nettisivun käytön analysoinnin. Evästeiden kautta saadut tiedot rekisterin pitäjän sivuston käytöstä sisältäen IP-osoitteen siirretään ja tallennetaan kolmansien osapuolien serverille. Asiakas voi estää evästeiden asentamisen vastaavalla selaimensa ohjelmiston asetuksella. Tällöin kaikkia rekisterinpitäjän sivuston toimintoja ei voi käyttää kokonaisuudessaan. Käyttämällä rekisterinpitäjän sivustoa asiakas hyväksyy esim. Googlen asiakkaasta keräämien tietojen käytön edellä esitettyyn tarkoitukseen tässä kuvatulla tavalla.


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.


8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmän pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Asiakashallintajärjestelmän käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavain palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Mökin/lomaosakkeen omistajilla, huoltajilla, avaintenantajilla ja siivoojilla on käyttöoikeus niihin asiakastietoihin, jotka kohdistuvat heidän omiin kohteisiin. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia. Järjestelmäntoimittaja Sportum Oy vastaa omalta osaltaan siitä, että Sportum Oy:n toimittamiin järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja että käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sportum Oy vastaa myös toimittamiinsa järjestelmiin liittyvän laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta.


10. TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Mikäli asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy /Mökkiavaimelle rekisteriselosteessa mainitulla osoitteella. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavain toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavaimelle tai kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavain toimitiloissa.

Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavaimelle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää yllä mainittuun osoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Mökkiavaimelle yllä mainittuun osoitteeseen.